Välkommen till vår hemsida

Vi bor i kulturens övärld med två världsarv

Drottningholms Slott och Björkö med Hovgården på Adelsö

Här finner du information om föreningen och om föreningens uppgift och verksamhet
Uppdaterad 2019-06-05

Om du som medlem saknar uppgifter som borde stå på vår hemsida
lämna gärna in förslag om detta

FÖRENINGENS UPPGIFT

Samfällighetsföreningens uppgift är i enlighet med förrättningsprotokollet:

-Att hålla vägarna I så trafikdugligt skick som möjligt. Vägarna skall hållas farbara för trafik med motorfordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning)

-Att förvalta föreningen enligt lagen om förvaltning av samfälligheter och årligen

redovisa resultatet av förvaltningen

Vägkantsslåtter Vägkantsslåtter

BARMARKS-

UNDERHÅLL

Att hålla vägen i det skick som behövs för trafiken

Grusning, Sladdning av vägbanan, Dammbindning, Röjning och Slåtter.

Vår entreprenör är
Åke björks Åkeri AB Adelsö

VINTERVÄG-
HÅLLNING


Att hålla vägen
framkomlig
vintertid


Utmärkning med
markeringskäppar

Snöröjning och Sandning
Entreprenör: 
Åke björks Åkeri AB Adelsö

KARTA ÖVER FÖRENINGENS OMRÅDE


Hämta förstoring
Klicka här

MEDLEMMAR

Medlemmar i Marielundsvägens Vägförening är de som äger fastigheter i anslutning till Marielundsvägen, direkt eller via väg ansluten till Marielundsvägen.

VÅR FÖRBINDELSE MED FASTLANDET

SKER MED

Trafikverkets linfärja Tora på Adelsöledenn

Byggår 2006 Nystad, Finland

Längd ca: 62 m. Bredd: 15 m. Djupgående: 0,96 m

Passagerare, 98. Personbilar, 36

Lastförmåga (ton): 165

Fart: 7,2 knop. Bärighet: BK 1.

Respektera hastighetsgränsen 30 km/tim inom Marielundsvägens område.

Den i särklass största bristen i vår trafiksäkerhetsmiljö är att alltför många kör för fort!

Med den enkla och självklara åtgärden att ingen kör fortare än vad som är tillåtet på våra vägar undanröjs så gott som alla trafiksäkerhetsrisker!

 

Hög hastighet skadar, inte bara Dig själv utan även andra.

 

Körd Du i 30 km/tim hinner Du Precis stanna.

 

Kör Du i 40 km/tim hinner Du sakta in en aning, men Du kör med 35 km/tim på ett barn som springer ut.

 

Kör Du med 50 km/tim hinner Du inte bromsa. Du kör på barnet i 50 km/tim!

En allvarlig olycka är ett faktum!

 

Styrelsen

Belastningsregler
Föreningens vägar är bärighetsklassade som    BK 2 vägar.
Vid tjällossning gäller maxbelastningen 4 ton.
För överträdelse av ovan angivna värde krävs tillstånd av styrelsen.