Grannsamverkans införmation, senaste nytt.

Hej på er.
Nu är våren och sommaren snart här och med det sol,bad och mycket annat trevligt. Men med dessa årstider kommer även de Irländska "asfaltsläggarna" som erbjuder sina tjänster inom allt från asfaltsläggning, omläggning av tak, fasadmålning och stensättning. Jag vill bara observera er om att många av dessa, för att inte säga alla arbetar på ett oseriöst sätt. Det förekommer mycket svart arbetskraft, jobben blir undermåligt utförda, de vill alltid ha betalt i förskott och får de det så syns de sällan till igen.. inte pengarna heller. Ibland förekommer hot och trakasserier.
En rekommendation är att om de kontaktar dig/er, så tacka vänligt men bestämt nej till deras erbjudanden. Känner du dej det minsta tveksam eller hotad, kontakta polisen på tel. 114 14.
  
Vänliga hälsningar
Stefan Gustafsson

Vår lokala Grannsamverkan!

Grannsamverkan! 
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.
 
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Mycket av det materialet kan du ta del av på den här webbplatsen .


http://www.samverkanmotbrott.se/

Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.
 

Kontakta gärna Stefan Gustafsson om ytterligare information.
Sänd även uppgift om din e-postadress, då kan vi även vidarebefordra information som erhålls från polisen direkt till dig.

Stefan Gustafsson                                                Finn Kristiansen
Brukskogsvägen 2                                                Brukskogsvägen 24
178 92  Adelsö                                                    178 92  Adelsö 
070 569 41 16                                                    Tfn Mob. 0708 857 991
E-post. scx@hotmail.se                                         E-post. finn.kristiansen@telia.com
 

Månadsinformation

Praktiska råd och tipps grannar i mellan