Kostnader och avgifter

Föreningen tillämpar ett antal olika avgiftsbelopp i olika sammanhang, som till exempel våra medlemsavgifter, men även några administrationsavgifter som vid vägbesiktningfrågor och när det uppstår extra vägslitage på föreningens vägar, när det körs med tunga transporter mot föreningens gällande regler och anvisningar.

Medlemsavgifter

Andels tal 1 = 1.250 Kronor

 

Bebyggd fastighet har andelstal     2 = 2.500 kronor.

 

Obebyggd samt skogsfastighet har andelstal 1 = 1.250 kronor

Administrativa kostnader

Extra vägslitage avgift vid ny eller större ombyggnationer.

3.500 kronor.

 

Depositionsavgift vid nybyggnation.

5.000 kronor.

Som återbetalas efter slutbesiktningen om inga vägskador föreligger.

 

Besiktningsavgift för protokoll före byggstart och vid slutbesiktning.

300 kronor / protokoll

Övriga avgifter

Vid ej respekterat förbud mot tung transport när vägen är skyltad till max 4 ton. under tjällossning.

2.000 kronor / transport tillfälle.

 

Vid överskridande av max-belastningsgräns enligt BK2,

14 ton boggitryck.

Utan styrelsens godkännande.

2.000 kronor / transport tillfälle.