Uppdateringar 

Här är en förteckning över de senaste uppdateringarna på hemsidan

Uppatering avserUppdatering införd
Vägbelysningen komplett2017-09-21
Ny funktion under fliken Intern medlemsinfo2017-09-13
Vägbelysningen på resterande del av Marielundsvägen tänd i dag2017-08-31
Protokoll från föreningsstämman 20172017-06-24
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 20172017-05 13
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA2016-07-19
Protokoll från föreningens årsstämma 20162016-07-03
Vägarbeten2016-05-08
Föreningens årsstämma2016-05-08
Styrelsen adresser och e-post justering2016-02-07
Underhållsåtgärder spolning av vägtrummor 2015-10-022015-10-03
Namn och adresändring Kassör2015-09-07
Ang. felaktig hantering av grovsopor2015-07-20
Protokoll från föreningens års stämma2015-07-07
Kallelse till årsstmma 20152015-05-24
Information om grannsamverkan2015-04-13
Tjällossningsperioden är över2015-04-13
Underlag för styrelsen2015-03-21
Anslagstavlan Bärighetsbegänsning till 4 ton2015-03-08
Medlemsinformation Som medlem sänd in din e-postadress till styrelsen2014-12-27
Anslagstavlan2014-12-07
Startsidan uppdaterad "verksamhet"2014-08-26
Protokoll föreningsstämma 2014-06-142014-07-14
Förändringar i styrelsen och om oss2014-06-15
Medlemsinformation inför stundande föreningsstämma2014-06-02
Kallelse till Föreningsstämma 2014  se  anslagstavlan2014-05-17
Ändringar i föreningskartan, gång och cykelväg vid båtklubbarna markerad2014-04-26
Årets föreningsstämma den 14 juni 2014 Kl 10.30 Adelsö hembygdsgård2014-03-25
Återställning av vändplan Marielundsvägen2014-01-09
Gransamverkan i vårt område2013-11-16
Resultatet av enkätundersökningen ang,flytta fartbula2013-09-26
Protokoll från föreningen årsstämma 20132013-07-10

Tjällossning upphör måndagen den 13 maj 2013

2013-05-10

Ny sida Anmälan om ägarbyte under fliken Kontakt

2013-03-05

Ny sida Kostnader och avgifter

2013-03-03

Ny sida Frågor och svar

2013-03-03

Föreningen Årsstämma 2013-06-08

2013-02-25
Infört Föreningens stadgar2013-01-24
P-förbudsskylt uppsatt2012-12-27
Ny sida Pågående arbeten2012-12-22
Sida Arbete i vägområdet2012-12-10
Respektera hastighetsbegränsningen2012-12-08
Ny sida Historisk överblick2012-11-27
Byte av bildhuvud på hemsidan2012-11-27