Uppdateringar 

Här är en förteckning över de senaste uppdateringarna på hemsidan

Uppatering avserUppdatering införd
Styrelserepresentanter - valda vid årsstämman 20182018-07-24
Föreningens Årsstämma 20182018-06-10
Vägbelysningen komplett2017-09-21
Ny funktion under fliken Intern medlemsinfo2017-09-13
Vägbelysningen på resterande del av Marielundsvägen tänd i dag2017-08-31