Uppdateringar 

Här är en förteckning över de senaste uppdateringarna på hemsidan

Uppatering avserUppdatering införd
Styrelserepresentanter - valda vid årsstämman 20182018-07-24
Föreningens Årsstämma 20182018-06-10
Vägbelysningen komplett2017-09-21
Ny funktion under fliken Intern medlemsinfo2017-09-13
Vägbelysningen på resterande del av Marielundsvägen tänd i dag2017-08-31

  Här nedan ser du hänvisning till vilken sida där de senaste uppdateringarna finns samt datum för uppdateringen

 

 Uppdaterad sida / rubrik                                                                                           Datum

=======================================================================

Byte av bilden i sudhuvud                                                                                            2012-11-17

________________________________________________________________________________________________

Uppbyggnad av hemsidan med varierande innehåll                                                        2012-11-11

________________________________________________________________________________________________

Asfaltering 2012-10-03                                                                                                2012-09-29

Protokoll från föreningens årsstämma 2012-06-02