Uppdateringar 

Här är en förteckning över de senaste uppdateringarna på hemsidan

 

Kallelse till föreningsstämma 20192019.06-05
2019 vecka 13 sandsopning2019-03-21
Styrelserepresentanter - valda vid årsstämman 20182018-07-24
Föreningens Årsstämma 20182018-06-10
Vägbelysningen komplett2017-09-21
Ny funktion under fliken Intern medlemsinfo2017-09-13
Vägbelysningen på resterande del av Marielundsvägen tänd i dag2017-08-31
Uppatering avserUppdatering införd
Sandsopning