För alla arbeten inom Vägföreningens vägområde krävs tillstånd av styrelsen

Här kan du hämta underlag och tillstånd som föreningen tillämpar.

 

Utan dessa rutiner får inga ingrepp eller arbeten utföras på föreningens väg eller naturområden.

 

Ansökan avseende Ledningsarbeten 

 

Anslutning av infart till fastighet.

 

Vid osäkerhet kontakt alltid styrelsen först.

                         

Föreningens Informationsskrift om

 

Allt som berör vägen

 och

 därtill hörande områden

Information