Pågående arbeten innom vägområdet

 

Öppen Fiber

 

Under hösten har det förekommit stor aktivitet inom vårt vägområde. Man har grävt ner kablar i marken, dragit kablar i luten och i befintliga rör i marken för ett nytt dataöverföringssystem med fiberkablar.

TeliaSonera AB bygger ett så kallat Öppen Fiber nätverk inom vårt område.

Avtal har tecknats mellan väghållaren, Marielundsvägens Vägförening och Skanova som är ledningsägare.

Entreprenör för arbetet är Sandströms Nät entreprenad.

 

Styrelsen har följt aktiviteterna på de olika ställena där man grävt inom vägområdet. Vi har påtalat entreprenören när man inte har följt gällande regler om hur djupt man måste lägga fiberkabeln, för att undvika framtida problem för vägföreningen.

 

Tyvärr har det blivit nödvändigt att utföra ett antal ledningsdragningar tvärs över vägarna, där man lagt ner rör för fiberkabeln. Återställning av dessa grävskador på vägen kommer att göras i vår, när tjälen har försvunnit ur marken, därefte kommer styrelsen att kalla till en slutbesiktning.