M e d l e m s i n f o r m a t i o n

Aktuellt på vägarna

En ny skylt om parkering förbjuden har sats upp vid infarten till Marielundsvägen, det är en så kallad områdesskylt som därmed anger att P-förbudet gäller hela vägföreningens vägområden.

 

Parkeringsförbud

Att parkeringsförbud gäller på föreningens vägar har ett antal olika orsaker  och anledningar.

Framkomligheten
Parkering på vägen eller vägområdet utgör alltid ett hinder för andras framkomlighet, inte minst på vintern när det gäller snöröjning och sandning.
Belastningsskador
Parkering är även en orsak till att kostsamma skador kan uppkomma på vägen till följd av att tungt lastade bilar måste köra utmed vägkanten, där vägens bärighet oftast är som svagast, vare sig det gäller en asfalterad väg eller en grusväg.
Motargument
Men nu säger den observante att det är likadant när man får ett möte för då måste ju bilarna också köra efter vägkanten.
Skillnaden är den att ett möte uppstår hela tiden på varierande platser utefter vägen och då blir belastningen mycket temporär, men vid en upprepat nyttjande av vägen som parkering, innebär det att varje gång ett tungt fordon passerar så blir det på samma ställe och till slut kan vägbanan erhålla sättningsskador och sprickbildning.
Sprickbildning i asfalterad väg
Sprickor i en asfalterad vägbana börjar för det mesta underifrån och växer sig upp till ytan efter varje tungt lastat fordon som passerar och till slut når den vägytan och behöver repareras.  

Styrelsen
 

Att tänka på
 Inför stundande föreningsstämma

För kontakter med styrelsen!

För att underlätta det administrativa arbetet för vägföreningens styrelse, och för att du ska få en bättre information om föreningens verksamhet, förslår vi att du klickar på  "kontakt" 
Där fyller du i din information och e-postadress och klickar på den gröna rutan så sparas uppgifterna så att vi i styrelsen kan ta del av dem. Detta innebär då att du via e-post får en bätre information om vad som är på gång, exemlvis vid vägarbeten som kan påverka din framkomlighet och så vidare.

Protokoll

Först lite nostalgi, föreningens första föreningsstämma

 11 maj 1968