Frågor och svar

¤ Vad måste jag göra innan igångsättning av en större ombyggnation, nybyggnation eller annat anläggninggningsarbete som medför utökat transportbehov till eller från min fastighet. (med byggnationsåtgärd menas ett arbete som kräver byggnadslov från kommunen).
Se föreningens informationsskrift sidan 10.

Anmälan till föreningens styrelse kan göras på nedanstående hämtningsbara underlag

¤  Får jag ta sand ur sandlådorna till att sanda på den egna tomten.